Centrum duševního zdraví Chomutov

Charakteristika
Centra duševního zdraví

Tým CDZ je novým nízkoprahovým pilířem pro poskytování zdravotně-sociálních služeb v regionu Chomutovska. Tým složený z řady odborníků poskytuje individualizovanou péči vážně duševně nemocným lidem a koordinuje dostupné služby s ohledem na různorodé potřeby lidí v jejich přirozeném prostředí.
Tým CDZ je mezičlánkem mezi primární péčí včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou akutní i specializovanou péčí. Jeho funkcí je:
předcházení hospitalizacím
zkracování hospitalizací
podpora dlouhodobě hospitalizovaných lidí s duševním onemocněním při návratu zpět do běžné komunity

Základní filozofie péče poskytované v Centru duševního zdraví

Práce multidisciplinárního, komunitního týmu bude zaměřena na bio-psycho-sociální model. Bude orientována na celostní podporu člověka v jeho cestě k úzdravě z duševního onemocnění. Cílem péče nebude pouze odstranění symptomů onemocnění, ale obnovení celého životního příběhu člověka s duševním onemocněním. Obnovení jeho běžných sociálních rolí, znovunalezení naděje, zvyšování kompetencí a převzetí rozhodování a odpovědnosti za svůj život.

Základní filozofie péče poskytované v Centru duševního zdraví

Práce multidisciplinárního, komunitního týmu bude zaměřena na bio-psycho-sociální model. Bude orientována na celostní podporu člověka v jeho cestě k úzdravě z duševního onemocnění. Cílem péče nebude pouze odstranění symptomů onemocnění, ale obnovení celého životního příběhu člověka s duševním onemocněním. Obnovení jeho běžných sociálních rolí, znovunalezení naděje, zvyšování kompetencí a převzetí rozhodování a odpovědnosti za svůj život.

Multidisciplinární tým
Centra duševního zdraví v regionu Chomutov

V Ústeckém kraji bude pracovat několik multidisciplinárních týmů. Lidé mnoha profesí – zdravotní sestry, sociální terapeuti, sociální pracovníci, psychiatři, psychologové, rodinní terapeuti, pracovní terapeuti a peer konzultanti, kteří sami mají zkušenost s duševním onemocněním, vás budou provázet a podporovat při cestě ZOTAVENÍ SE Z DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Tým začíná pracovat od října 2016 v Centru duševního zdraví v Chomutově na adrese Na Příkopech 156, Chomutov. Dovoláte se na nás na číslech +420 730 512 887 a +420 474 341 144.

Změna systému poskytování psychiatrické péče v Česku

V České republice se začíná měnit systém péče a služby pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním. Všichni odborníci se během následujících let budou snažit o změnu systému, jehož výsledkem je vytvoření efektivní podpůrné sítě, která vám, lidem se zkušeností s duševním onemocněním, pomůže řešit problémy a potřeby v přirozeném prostředí, kde jste zvyklí žít. Sníží se tím potřeba vašich dlouhodobých hospitalizací v psychiatrických léčebnách a nemocnicích.

Dlouhodobá podpora a provázení

Tým CDZ poskytne dlouhodobou péči zahrnující psychiatrickou a sociální rehabilitaci a pomůže vám žít a fungovat ve vašem domově.
Odlišujeme se od služeb, na které jste zvyklí, tím, že za vámi Tým CDZ přijede domů, a to jak v době, kdy vám nebude dobře a potřebujete konzultaci s lékařem či pomoc s léky, tak v době, kdy hledáte práci, bydlení, vzdělání, přátele, nebo řešíte některý jiný problém. Tým CDZ pro vás připravuje aktivity a programy přímo v Centru duševního zdraví a společné aktivity ve vaší komunitě. Všechna společná práce bude směřovat k zotavení se z duševního onemocnění.

Vytváření podpůrné sítě

Za tímto účelem Tým CDZ vytváří potřebné programy a služby, zajišťuje v rámci svého území funkční propojení ambulantní, lůžkové zdravotní a sociální péče.
K zajištění maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení lidí s duševním onemocněním spolupracuje Tým CDZ ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami jak specializovanými, tak určenými pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, kulturně společenských aktivit, občanského života aj.
Tým CDZ pracuje formou klíčových pracovníků a poskytuje flexibilní, individualizovanou službu všem potřebným lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám a blízkým v regionu Chomutovska bez dlouhé čekací doby.

Návrat domů z psychiatrické nemocnice či léčebny

Služby našeho týmu můžete využít, když budete nebo jste hospitalizováni v psychiatrické nemocnici nebo léčebně a rádi byste se vrátili zpět do svého domova či založili nový samostatný život. Náš tým spolupracuje s ostatními službami v regionu včetně vašeho ošetřujícího lékaře, službami v oblasti bydlení a zaměstnávání a poskytne vám potřebnou podporu pro váš návrat domů.