U slavnostního otevření Centra duševního zdraví byla přítomna i regionální televize OKplus Žatec.