Pro koho jsme tady – cílová skupina

lidé se závažným duševním onemocnění

Cílem je poskytnutí péče a podpory tak, aby lidé mohli žít jako ostatní většinová společnost v podmínkách běžného života. Cílem činnosti je tedy i předcházení hospitalizacím či jejich zkracování. Pokud jde o lidi dlouhodobě hospitalizované nebo kvůli duševní nemoci dlouhodobě umístěné ve zdravotnických či sociálních zařízeních, je cílem jejich reintegrace do normálního běžného života.

lidé s potřebou včasné intervence

Lidé s rizikem rozvoje vážného duševního onemocnění.

Cílem CDZ je včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby.

lidé v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi

Cílem CDZ je krátkodobá intervence a předání do další péče.
Akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací.